Disclaimer

Disclaimer    

Copyright
Hipmobile, KVK 18088459, verleent je hierbij toegang tot www.hipmobile.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere gegevens beschermd door auteurs-en databaserechten. 

Hipmobile behoudt zich daarbij het recht op elk moment de inhoud aan te passen of te verwijderen zonder daarvoor aan jou een mededeling te hoeven doen.  

De informatie op Hipmobile is bedoeld als vrijblijvend en niet als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Hipmobile. 
 

Aansprakelijkheid 
Hipmobile spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te passen. Hipmobile kan ondanks deze zorg en aandacht niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid van de inhoud. 

Hipmobile aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en (on)bereikbaarheid van de website. 

In het bijzonder zijn alle prijzen op Hipmobile onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomsten komt tot stand op basis van dergelijke fouten. 

Privacy 
Hipmobile hecht waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van de website, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die gewijzigd of aangepast kan worden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving. 

Traffic data 
Traffic data worden automatisch gegenereerd wanneer je computer verbinding maakt met Hipmobile en zijn niet voldoende om je te identificeren. Traffic data kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op Hipmobile te analyseren. Traffic data worden altijd anoniem verwerkt. 

Persoonsgegevens 
Wanneer Hipmobile enige persoonlijke informatie ontvangt, verzamelt en/of verwerkt wordt het gebruikt op een eerlijke en rechtmatige wijze. Hipmobile zal nooit je persoonlijke informatie delen met derden. 

Auteursrechten 
Alle auteursrechten en andere rechten inzake intellectuele eigendom betreffende teksten, afbeeldingen, geluiden, software en ander materiaal op deze site berusten bij Hipmobile. 

Kopieën van delen van deze site mogen in geen geval verkocht of verspreid worden met commerciële bedoelingen; ze mogen evenmin aangepast worden zonder toestemming of opgenomen worden in een andere omgeving of site.

De inhoud van Hipmobile is beschikbaar onder Naamsvermelding CC BY-NC-SA 4.0, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen. Wil je één of meer materialen en/of artikelen overnemen, dan is dat slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat je direct onder het gebruikte materiaal: 

1. vermeldt dat het materiaal van www.hipmobile.nl komt, 
2. vermeldt dat het materiaal copyright 2014 van Hipmobile is, 
3. een duidelijke en werkende link plaatst naar www.hipmobile.nl (de link mag geen affiliatecode bevatten). 

Voorbeeld: 
Bron: www.hipmobile.nl - (©) 2014 - Hipmobile 


Share by: